RainJack

RainJack je inteligentná riadiaca jednotka zavlažovania. RainJack zaručí dodávanie správneho množstva vody v správnom čase pre vaše rastliny alebo trávnik. Týmto dosiahne významnú úsporu vody a elektrickej energie, eliminuje činnosť používateľa v prípade zmeny počasia a zjednodušuje interakciu človeka so zavlažovacím systémom.

RainJack je schopný riadiť zavlažovanie bez externých snímačov, ako sú dažďový senzor, senzory vlhkosti, zrážkomer, teplomer, atď. Jedinou požiadavkou je pripojenie k internetu.

RainJack používa pokročilý matematický model na výpočet optimálneho zavlažovania, kde vstupnými údajmi je predpoveď počasia pre dané miesto, parametre a vlastnosti pôdy. Predpovede počasia a aktuálne poveternostné podmienky sa niekoľkokrát denne sťahujú od renomovaných dodávateľov a sú k dispozícii pre akékoľvek miesto na Zemi.

RainJack hlási stav zavlažovania a potenciálne chyby infraštruktúry prostredníctvom e-mailu. V prípade vážneho problému, ako je únik vody, alebo detekcia skratu pri inštalácii ventilu, môže systém deaktivovať dotknutú funkcionalitu a tým zabrániť škodám na majetku.

RainJack podporuje vzdialený prístup cez internet, alebo lokálnu sieť bez potreby inštalácie akejkoľvek vlastnej aplikácie do vášho počítača, smartphonu alebo tabletu.

RainJack podporuje centralizovanú správu viacerých samostatných systémov RainJack pre profesionálov.

RainJack - STD

 • 13 štandardných výstupov na pripojenie zavlažovacích ventilov 24 Vac alebo relé 
 • 3 digitálne vstupy (kontakt)
 • Počet výstupov je rozšíriteľný pomocou rozširujúceho modulu RainJack EXT, alebo pomocou ďalších riadiacich jednotiek RainJack STD prepojených v sieti a nakonfigurovaných ako Master / Slave. V obidvoch prípadoch je celkové množstvo výstupov nakonfigurovaných do jedného systému obmedzené na 150. Ak potrebujete väčší systém, kontaktujte nás.
 • Vstup napájania 24Vac
 • 24Vac výstup pre rozširovacie moduly RainJack EXT
 • Konektor pomocného rozhrania (AUX, RJ45) na pripojenie napr. teplomerov (1Wire), snímačov vlhkosti (i2C), atď.
 • Rozhranie (EXT, RJ45) na pripojenie rozširujúcich modulov RainJack EXT
 • Štandardný konektor USB (typ C) na pripojenie WiFi modulu alebo 3G/4G modemu
 • Štandardné rozhranie Ethernet (LAN)
 • Montáž na DIN lištu

RainJack - MINI

 • Menšia verzia RainJack STD
 • 5 štandardných výstupov na pripojenie zavlažovacích ventilov 24 Vac alebo relé 
 • 2 digitálne vstupy (kontakt)
 • Počet výstupov nie je možné ďalej rozširovať
 • Funkcionalita je rovnaká ako pre RainJack STD
 • Montáž na DIN lištu

RainJack - EXT

 • Rozširovací modul s 13 výstupmi 24Vac
 • Maximálne 3 rozširovacie moduly RainJack EXT je možné zapojiť k jednej riadiacej jednotke RainJack STD
 • Montáž na DIN lištu

Pokročilé funkcie

 • Korekcia zavlažovacích časov podľa predpovede počasia a aktuálnych údajov z lokálnych meteorologických staníc
 • Individuálne nastavenie parametrov pôdy/stanovišťa pre každú zavlažovaciu plochu (ventil)
 • Unikátny matematický model odparovania vody z pôdy
 • Monitorovanie zavlažovacej infraštruktúry (solenoidové ventily, čerpadlo, prietok vody, elektrina atď.) s e-mail hlásením v prípade poruchy
 • História zavlažovania pre celý systém, scenár alebo sekciu
 • Výstraha pred zamrznutim systému
 • Možnosť manuálneho odloženia zavlažovania na určitý čas
 • Možnosť blokovania vybraných sekcií, ak rýchlosť vietra prekročí nastavenú hodnotu
 • Reporty cez e-mail
 • Možnosť riadenia automatického vyfúkovania vody zo systému v prípade predpovede teplôt pod bodom mrazu

Funkcionalita štandardnej riadiacej jednotky zavlažovania

 • Konfigurovateľný počet výstupov (max.150) a scenárov (max.15)
 • Možnosť pridať/odobrať z celkového zavlažovania jedným ovládačom manuálne (%)
 • Možnosť pripojiť štandartný dažďový senzor
 • Až 12 štartovacích časov pre každý scenár
 • Definovanie zavlažovacích dní – denne/párne/nepárne/dni v týždni/každý n-tý deň

Zníženie nákladov

 • Značnú úsporu zdrojov (voda, elektrina, ľudské práca atď.) možno dosiahnuť dávkovaním správneho množstva vody v správnom čase
 • Bonus - správne zalievanie vášho trávnika alebo rastlín

Výstupy

 • Štandardne je k dispozícii 13 (RainJack STD) alebo 5 (RainJack MINI) výstupov na pripojenie elektromagnetických ventilov 24Vac
 • Počet výstupov je možné rozšíriť na 26, 39, 52 atď. pomocou rozširovacieho modulu RainJack EXT alebo zosieťovaním viacerých riadiacich jednotiek RainJack STD do jedného užívateľského rozhrania
 • Detekcia poruchy ventilu (skrat alebo rozpojený vodič)
 • Odnímateľná svorkovnica
 • Možnosť aktivovať ľubovoľné množstvo ventilov súčasne, aby sa skrátila celková doba zavlažovania, samozrejme za predpokladu dostatočnej výdatnosti zdroja vody
 • Výstupy je možné nakonfigurovať tiež na zapínanie čerpadla, hlavného ventilu prívodu vody, ventilu vody z verejného vodovodu (napr. v prípade nedostatku vody v studni), relé (záhradné svetlá), núdzového vypínacieho relé, atď.

Vstupy

 • Štandardne sú k dispozícii 3 (RainJack STD) alebo 2 (RainJack MINI) digitálne vstupy na pripojenie štandardných senzorov s kontaktom (napr. dažďový senzor, detektor hladiny vody, detektor chodu čerpadla atď.)
 • Rozšírenie počtu vstupov je možné zosieťovaním viacerých riadiacich jednotiek RainJack STD alebo MINI
 • Odnímateľná svorkovnica

Indikátory a tlačidlá

 • Na prednom paneli sa nachádzajú 4 LED-ky indikujúce prítomnosť napájania ("Power", neblikajúca zelená), beh procesora ("Alive", blikajúca zelená), manuálny mód ("Manual", žltá) a indikátor chybového stavu ("Error", červená)
 • Tlačidlo na prednom paneli slúži na manuálne spustenie ľubovoľnej sekcie (napr. pri kontrole funkčnosti ventilov) alebo na resetovanie sieťového nastavenia (aktivácia DHCP)

Používateľské rozhranie

 • Na používateľské webové rozhranie je možné pristúpiť cez lokálnu sieť alebo z internetu pomocou ľubovoľného webového prehliadača (napr. Chrome). Nie je potrebné inštalovť aplikáciu do vašeho počítača, tabletu alebo telefónu
 • Nie je potrebná verejná IP adresa
 • Pripojenie do siete káblom cez Ethernet alebo bezdrôtovo cez WiFi
 • Na používateľské rozhranie môže pristúpiť viacej používateľov súčastne

Mechanická konštrukcia

 • Montáž na DIN lištu
 • Kovová skrinka
 • Rozmery RainJack STD: 203x95x34mm, bez DIN adaptéra
 • Rozmery RainJack MINI: 158x95x34mm, bez DIN adaptéra
 • Rozmery RainJack EXT: 122x95x34mm, bez DIN adaptéra
 • Zariadenie je primárne určené na montáž do interiéru (IP50). V prípade vonkajšej inštalácie je potrebná montáž do skriny s krytím IP65

Napájanie

 • Štandartný sieťový transformátor s výstupom 24Vac 20VA
 • Pri požiadavke paralelnej aktivácie viac ako 4-och výstupov, odporúčame transformátor 24Vac 30VA
 • Spotreba: menej ako 5W (vlastná spotreba riadiacej jednotky bez aktívnych výstupov)

Senzory

 • Dažďový senzor
 • Detektor behu čerpadla - Umožňuje zistiť problémy s čerpadlom alebo neočakávané úniky vody
 • Detektor úrovne hladiny vody v studni alebo nádrži - Umožňuje odložiť zavlažovania v prípade nedostatku zdroja vody
 • Vodomer - Umožňuje presné meranie spotreby vody a detekciu problémov s čerpadlom alebo neočakávaných únikov vody
 • Vlhkomer - Umožňuje dávkovanie zavlažovania podľa stavu vlhkosti pôdy alebo substrátu (zelená stena)

Reporting

 • Hlásenie stavov systému, výstrah a varovaní prostredníctvom e-mailov
 • Na účely reportingu je možné nakonfigurovať viac e-mailových adries

Administrácia

 • Konfigurácia systému a jeho prevádzkové údaje sa odkladajú na lokálnu pamäťovú SD kartu
 • Konfiguráciu systému aj s prevádzkovými údajmi je možné zálohovať na extené médium (napr.disk vášho počítača)

...ešte viac

Neváhajte nás kontaktovať ak potrebujete viacej informácii o možnostiach konfigurácie a funkcionalite systému. Sme pripravení prispôsobiť systém tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám.

KONTAKT